2020/01/14

SEMINAR OM KOMPLEKSITET, ANNERLEDESHET OG FORANDRING – OM PLANLEGGING, KUNSTNERISK TILNÆRMING OG ALTERNATIVE UNDERSØKELSESMETODER

Vi inviterer til seminar om kompleksitet, annerledeshet og forandring lørdag 1. februar på Tromsø kunstforening. Mere informasjon om program og medvirkende kommer!

Tidspunkt: lørdag 1. februar kl. 15-19
Sted: Tromsø kunstforening 
Arrangør: 70°N arkitektur og Tromsø kunstforening i samarbeid med Nord-Norges arkitektforening (NAF) 

Kunstnere, arkitekter og teoretikere, fra akademia og praksis, vil innlede og samtale om viktige tema for å utvikle samfunn i natur- og bylandskaper under stort lokalt og globalt press. Landskapet inneholder viktig informasjon om vår felles historie, økologi og sosiale atferd, og seminaret vil drøfte hvordan vi kan forstå og operasjonalisere kunnskap og teori til gyldige forslag, planer og prosjekter for fremtiden. 

Bakgrunn for seminaret er den nylige lansering av boka; Layered Landscapes Lofoten – understanding of complexity, otherness and change – som med utgangspunkt i et masterkurs for arkitektstudenter ved Bergen arkitektskole, lanserer kunstneriske metoder og divergerende landskapsanalyser som alternativ tilnærming til planlegging i en stadig mer kompleks virkelighet.

Med seminarets tema kompleksitet / annerledeshet / forandring ønsker vi å adressere dagens mest presserende spørsmål om å leve sammen i landskaper som har nådd sin tålegrense, men som like fullt betraktes som en åpen ressurs. Landskap som konsept inkluderer da også byen. Byen som arena for menneskers liv og utfoldelse blir stadig viktigere når en eksponentielt økende del av verdens befolkning lever urbant. Dette er en realitet som også sterkt berører sosiale og mellommenneskelige relasjoner, slik som at det også i vestlige land blir stadig større forskjell mellom rike og fattige mennesker, og at spørsmål om eiendomsrett og kommersialisering settes opp i mot den allmenne retten til bruk av byer og landskap.

I lys av vanskelige globale utfordringer – både knyttet til klima og miljø, og endringer i sosiale strukturer og migrasjon, forutsetter derfor enhver planprosess utvidet kunnskap om dypstrukturer i landskapet, og tilsvarende bruk av eksperimentelle og alternative metoder for å finne og anvende denne kunnskapen. Det er en intensjon å dreie samtalen mot aktuelle beslutninger og prosesser som styrer dagens urbane utvikling av Tromsø.NB!
Gratis for alle, men begrenset med plasser, derfor ber vi om påmelding ved å klikke her
NB!

No comments: