2010/10/17

Grønlandske hus - Kalaallit illuat

A competition project from the archives, the Greenlandish house in Nuuk - made ten years ago with Bjørn Otto Braaten as an important part of the office, and this project:

Vi liker ikke å tenke på det. Det gjør ansvaret så stort. Og oppgaven nesten umulig. Likevel vet vi det jo alle.
Hus former våre liv.
Så gjør vi vårt beste. Med engasjement planlegger vi det gode liv. Slik det er for oss. Nitidig og nøyaktig får vi alt til å passe sammen. Vi husker det vi har lært.

Og glemmer kanskje det viktigste.
At det gode liv ikke kan planlegges.
Fordi det gode liv for meg er ikke det gode liv for deg.

Så kaster vi drømmen om det gode liv på båten, og argumenterer kaldt og nøkternt om basisfunksjoner, det nødvendige, om økonomi og produksjon. Det går fint. Vi tegner ett hus, to hus, tre, ti, tusen. Summen er overraskende nok ikke en husform, men en samfunnsform.
Det går ikke så fint lenger.

Vi må tilbake til å tenke på det vi ikke liker å tenke på.
At hus former våre liv.
Så må vi tenke på nytt.


Én plus én pluss én er én. To pluss fire pluss åtte er én. Summen av sammenstilte boliger er ikke flere hus, men et samfunn. Organiseringen og struktureringen av boligene er med på å definere det rommet vi er sammen om, -det offentlige rommet.

Stien som slynger seg mellom husene
Gata som følger knausenes bue
Plassen mellom de to husrekkene

Snakker vi om hus, er det alltid en planleggingsfeil hvis én pluss én pluss én er tre

No comments: