2010/02/18

who's your candidate?

Do you know a building that corresponds to this:
«Statens Byggeskikkpris er en heiderspris for bygningar, som gjennom utførelse, materialbruk og samspel med stad og miljø bidreg til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidatar til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale krav innanfor miljø og universell utforming.»
then read more and propose your candidate here, before March 14.

No comments: