2008/06/10

Nordnorsk arkitekturpris - ur juryens vurdering:

Juryen vurderte flere prosjekter i Finnmark, Lofoten og Nordland men valgte å slutte seg til professor Knut Eirik Dahls forslag om å tildele Nordnorsk arkitekturpris for 2008 til tre prosjekter av 70°N arkitektur i Lofoten, en del av Statens turistvegprosjekt. Det er et fugltitterhus, et skur for syklister og en rasteplass, ' gitt form som henholdsvis to små tårn og et lineært felt i landskapet'. Dahl skriver videre at 'den italienske arkitekten Franco Purini skrev for mange år siden en tekst om truslene mot det italienske landskapet, og foreslo et mentalt nettverk av observasjonsposter for å hegne om dette. Lofotenprosjektene kan ses på som slike punkter. Hele vegvesenets prosjekt kan ses på som et slikt nett. Det er denne større ideen bak prosjektet som ansporer arkitektene til sitt ytterste. Det er en global appell, i vår tid, i disse forenklede konstruksjonene, som knapt er synlige, men er så til stede - på stedet.'

Juryen har bestått av Mia De Coninck fra Kirkenes og Rose-Marie Steinsvik (2007 års vinnere) og Erling Steenstrup fra Tromsø. Prisen ble delt ut i samband med NAFs årsmøte.

No comments: