2021/06/30

Čoarvemátta winning!

We are proud to be part of the winning dream team with our proposal Čoarvemátta for the new Sámi National Theatre & the Sámi High School and Reindeer Herding School in Kautokeino: Beaivváš Sámi Našunála Teáhter & Sami joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla.

From the jury report: 'Prosjektet Čoarvemátta har lyktes å skape et helhetlig samisk kulturuttrykk som er svært godt egnet for bruken. Det er tatt i bruk både visuelle symboler og godt tilrettelagte arealer inne og ute for utøvelse av samiske tradisjoner i en stedstilpasset kontekst. Prosjektet har en svært god løsning for ivaretakelse av et samisk kulturuttrykk.' 

 More information to be announced soon.

No comments: