2019/08/29

Open City according to Richard Sennett

OBOS boligkonferanse 2019: Richard Sennett snakker lavmælt, men han er en skarp observatør og har refleksjoner om byen vi må lytte til. Sennett mener at det går et skille mellom det han beskriver som den åpne byen versus den lukkede byen (som i realiteten er det meste vi planlegger og bygger i dag). Den åpne byen er porøs og mottakelig mens den lukkede byen er homogen, statisk og repeterende. Han viser enkle eksempler - både historiske og samtidige der både det sosiale byliv og beredskap mot brå endringer på grunn av klimaendringer må håndteres. Sennet beskriver den mottakelige byen som tvetydig (ambiguous) og uferdig form der funksjoner og levd liv er blandet, mens den lukkede byen har barrierer, separasjon (sonering). Han er kritisk til innholdet i den teknologibaserte 'smartbyen' fordi teknologisk baserte funksjonelle løsninger ofte er rigide og ufleksible med 'to tight fit between form and function'. Sennet snakker om en grunnleggende humanistisk tilnærming til byen der alle skal ha en mulighet til å forme sine liv, og han viser med elegante eksempler at vi neppe kan løse byenes klimakrise - f.eks. stormvannsproblematikk med statiske bygg, men at et dynamisk problem må håndteres med dynamiske løsninger.

No comments: