2010/08/18

workshop: one year of architecture

A message to you from the Northern Norway Architect Association:
I anledning av Norske Arkitekters Landsforbunds 100-årsjubileum er 2011 utpekt til Arkitekturens År. I tillegg til årets hovedarrangement i Oslo er det også ønskelig at lokalforeningene bidrar med arrangement rundt omkring i landet. For at vi skal få dette til kreves det engasjement fra medlemmene, og samarbeid med andre vil være en stor fordel.
Kurator for Arkitekturens År 2011 på nasjonalt nivå er 0047 og det overgripende temaet for året er ENDRINGSROM.
Vi i Nord-Norges Arkitektforening ønsker at vårt bidrag til jubileumsåret skal være mer enn isolerte hendelser rettet mot fagpersoner og spesielt interesserte. Gjennom et bredt samarbeid med andre organisasjoner og ressurspersoner ønsker vi å rette fokus på betydningen av våre romlige omgivelser, utvide forståelsen for hva arkitektur er, og nå ut til et større publikum.
For å komme videre med arbeidet ønsker vi DINE innspill og idéer.
Vi inviterer derfor DEG til en workshop der vi håper å samle interesserte personer og knytte kontakter.
Tromsø, torsdag 19. august kl. 18:00 - 21:00
Café des Beaux-Arts (Tromsø Kunstforening)
NAF

No comments: