2008/11/25

New Meaning

Åpen Klasse / Open Class
Alle er velkommen! / Open for all!
Kunstakademiet i Tromsø / Tromsø Academy of Fine Art
Strandveien 8 (Inngang Nord / Northern enterance)
Torsdag / Thursday 27.11, kl. 15.00
Ebba Moi: Kan jeg starte bølgen? - presentasjon av et deltagende kunstprosjekt og relaterte prosjekter. Ebba Moi will present the project New Meaning.

..and within Ebba's work-shop at the Art Academy, Public Space and Alternative Strategies, Magdalena will teach Wednesday..

No comments: